P . P . U . H . "BEST"
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
ANTONI KOPYŁOWSKI
pl de

Skrzynka nasadzeniowo - transportowa

Krótki opis

Specjalna skrzynka nasadzeniowo-transportowa oraz narożniki do podwyższania przestrzeni między skrzynkami. Dzięki użyciu narożników można uzyskać 15 cm dodatkowej przestrzeni między skrzynkami, bardzo przydatnej przy transporcie roślin na większe odległości.

Szczegóły

Wymiary skrzynki

Wymiary zewnętrzne [cm]
Wymiary wewnętrzne [cm]

Dlaczego warto stosować wkłady GM oraz pojemniki GM?

 1. Koncepcja pojemnika GM sprawdzona w doświadczeniach i praktycznym zastosowaniu, pozwala na:
  • produkcję siewek i sadzonek szkółkowanych licznych gatunków drzew i krzewów z zakrytym systemem korzeniowym
  • eliminację poprawek, uzupełnień (lepsza udatność)
  • przeciwdziałanie spiralnym deformacjom korzeni,
  • wielokrotne wykorzystanie pojemników.
 2. Materiał sadzeniowy z pojemników GM umożliwia:
  • znaczne wydłużenie okresu zakładania upraw
  • wykluczenie stresu przesadzeniowego
  • poprawę udatności upraw, zwłaszcza w warunkach trudnych do odnowienia
  • przechowywanie sadzonek bez dodatkowych zabiegów i nakładów
 3. Stosowanie sadzonek w pojemnikach GM to mniejsze nakłady na:
  • odnowienia i zalesienia - możliwość rozluźnienia więźby
  • pielęgnację gleby - lepszy wzrost, wcześniejsze dojście uprawy do zwarcia
 4. Proponujemy specjalne skrzynki nasadzeniowo-transportowe oraz narożniki do podwyższania przestrzeni między skrzynkami. Dzięki użyciu narożników można uzyskać 15 cm dodatkowej przestrzeni między skrzynkami, bardzo przydatnej przy transporcie roślin na większe odległości.