P . P . U . H . "BEST"
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
ANTONI KOPYŁOWSKI
pl de

Skrzynka niska na wkłady GM

Krótki opis

Skrzynka niska na wkłady GM o wymiarach 60x40x13. Wykorzystanie skrzynek na wkłady GM umożliwia znaczne wydłużenie okresu zakładania upraw, wykluczenie stresu przesadzeniowego, poprawę udatności upraw (zwłaszcza w warunkach trudnych do odnowienia) oraz przechowywanie sadzonek bez dodatkowych zabiegów i nakładów.

Szczegóły

Wymiary skrzynki

Wymiary zewnętrzne [cm] 60 x 40 x 13
Wymiary wewnętrzne [cm] 56,5 x 36,5 x 12,5

Dlaczego warto stosować wkłady GM oraz pojemniki GM?

 1. Koncepcja pojemnika GM sprawdzona w doświadczeniach i praktycznym zastosowaniu, pozwala na:
  • produkcję siewek i sadzonek szkółkowanych licznych gatunków drzew i krzewów z zakrytym systemem korzeniowym
  • eliminację poprawek, uzupełnień (lepsza udatność)
  • przeciwdziałanie spiralnym deformacjom korzeni,
  • wielokrotne wykorzystanie pojemników.
 2. Materiał sadzeniowy z pojemników GM umożliwia:
  • znaczne wydłużenie okresu zakładania upraw
  • wykluczenie stresu przesadzeniowego
  • poprawę udatności upraw, zwłaszcza w warunkach trudnych do odnowienia
  • przechowywanie sadzonek bez dodatkowych zabiegów i nakładów
 3. Stosowanie sadzonek w pojemnikach GM to mniejsze nakłady na:
  • odnowienia i zalesienia - możliwość rozluźnienia więźby
  • pielęgnację gleby - lepszy wzrost, wcześniejsze dojście uprawy do zwarcia
 4. Proponujemy specjalne skrzynki nasadzeniowo-transportowe oraz narożniki do podwyższania przestrzeni między skrzynkami. Dzięki użyciu narożników można uzyskać 15 cm dodatkowej przestrzeni między skrzynkami, bardzo przydatnej przy transporcie roślin na większe odległości.