P . P . U . H . "BEST"
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
ANTONI KOPYŁOWSKI
pl de

Indywidualna perforowana osłonka na drzewko

Krótki opis

Indywidualna perforowana osłona chroni i zabezpiecza sadzonki i drzewka przed zgryzaniem, czemchaniem, spałowaniem przez zwierzynę płową i zwierzęta domowe oraz chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie pielęgnacji. Osłony dostępne są w różnych wymiarach.

Szczegóły

 1. Chronią i zabezpieczaja sadzonki i drzewka:
  • przed zgryzaniem, czemchaniem, spałowaniem przez zwierzynę płową i zwierzęta domowe
  • przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie pielęgnacji
 2. Zapewniają:
  • wysoką efektywność ekonomiczną odnowień i zalesień, ograniczenie kosztów pielęgnacji i ochrony upraw
  • naturalną migrację i bytowanie zwierzyny,
  • dzięki niestosowaniu płotów i ogrodzeń w lesie
  • naturalne warunki wegetacyjne wszystkim gatunkom drzew
  • liczne otwory (ok. 400) umożliwiają przyrost pędów bocznych drzewka, które dostarczają atrakcyjnej karmy dla zwierzyny bez uszkadzania pędu głównego
 3. Zastosowanie:
  • ochrona pojedynczych osobników gatunków liściastych: dąb, buk, brzoza, klon, lipa - i iglastych, w szczególności modrzew i daglezja rosnących w uprawach leśnych i zadrzewieniach przed uszkodzeniami przez zwierzynę
  • proponuje się ochronę rozproszoną pojedynczych, najcenniejszych osobników, o najwyższej jakości hodowlanej, grup i kęp
  • optymalne ilości indywidualnych osłon na 1 ha wynoszą w zależności od składu gatunkowego uprawy i celu ochrony od 400 do 2000 szt.
  • siatki poza ochroną indywidualną sadzonek wszystkich gatunków w uprawach, mogą być stosowane w młodnikach, zabezpieczając drzewa dorodne przed spałowaniem (zdjęcie)
 4. Dane techniczne:
  • siatka wykonana jest z polietylenu (PE), kolor czarny
  • użyty do produkcji polietylen zapewnia jej trwałość i wytrzymałość, dzięki której możliwa jest wieloletnia ochrona drzewka oraz ponowne założenie osłonki na sadzonkę
  • wysokość osłonki 120 - 122 cm, grubość 0,7 - 0,9 mm średnica ok. 15 cm
  • montaż: sadzonkę należy owinąć siatką, następnie przywiązać do uprzednio wbitego palika 4 sznurkami polipropylenowymi, które dostarcza producent (rysunek)
  • osłonki pakowane są po 50 sztuk, sznurki po 200 sztuk

Tabela wymiarów

Oczka siatki
Nr wzoru 1 2 3 4 5 6 7 8
Wysokość [cm] 120 60 120 80 60 120 80 60
Srednica [cm] 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 7 7 7